Ing. arch. Pavel Martinek. Architektonický ateliér, Praha. Architect's office, Prague.

Architektonický atelier v Praze, zabývající se celým průběhem zakázky od přípravy po realizaci projektu. Atelier spolupracuje s externími projektanty, s nimiž je schopen zajistit všechny náležitosti projektu. Portfolio obsahuje realizace rodinných domů, interiérů, bytových domů, průmyslových staveb, urbanismu a rekonstrukcí. Se zvláštním zájmem se architekt Pavel Martinek věnuje navrhování energeticky úsporných rodinných domků. Ve vztahu ke klientovi je práce atelieru (Praha) zaměřena především na individuální přístup, dialog s klientem, který jediný považujeme za záruku osobité architektury. Předpokladem takové práce je také zákazníkova součinnost a základní představa o vlastních požadavcích. Vedle obchodních zakázek se architekt Pavel Martinek pravidelně zúčastňuje rovněž architektonických soutěží. Za dobu existence získal architekt Pavel Martinek na tomto poli řadu ocenění, mezi nejvýznamnějšími úspěchy patřila zvýšená odměna za knihovnu v Hradci králové. Architektonický atelier sídlí v Praze 2 - Vinohradech, jeho majitelem je architekt Pavel Martinek.

Ing. arch. Pavel Martinek.

Portfolio ateliéru tvoří realizace rodinných domů, interiérů, bytových domů, urbanismu a rekonstrukcí.

ENGLISH